آموزش
ادمین

تلفظ حرف واو

در ادای حرف «واو»، لب‌ ها بدون برخورد با دندانها به حالت غنچه در می‌ آید و این حرف از میان دو لب تلفّظ می‌شود. 

مطلب را باز کنید
آموزش
ادمین

انواع مد

تعریف مد و قصر: “مد” در لغت به معنای افزودن و زیادی است مثلاً کمیته ی امداد به خاطر کمک های مالی و معنوی اضافی

مطلب را باز کنید
آموزش
ادمین

علائم وقف

یکی از قواعد قرائت و تجوید قرآن‌ کریم‌، “وقف‌” می‌ باشد و آن عبارتست از قطع صوت در حین قرائت همراه با تجدید نفس و

مطلب را باز کنید
آموزش
ادمین

انواع وقف

سه نوع وقف در آخر کلمات وجود دارد که برحسب شرایط زیر باید انجام گیرد:   ١) اسکان (ساکن کردن) : کلماتی که حرف آخر

مطلب را باز کنید
آموزش
ادمین

تعریف مخارج حروف

الف: طریق شناختن مخارج: براى اینکه قرآن مجید بطور درست خوانده شود و حروف آن بصورت صحیح اداء گردد باید پیش ازهمه مخارج حروف را

مطلب را باز کنید