آموزش
ادمین

تلفظ حرف “ظاء”

“ظاء” در فارسی مانند “زاء” تلفظ می شود. اما در عربی هم مخرج”ذال” و “ثاء” می باشد یعنی از اتصال نوک زبان با دندانهای جلوی

مطلب را باز کنید
آموزش
ادمین

تلفظ حرف عین

این حرف در فارسی به صورت «همزه» تلفّظ می‌شود. حال به تفاوت این دو در عربی توجه فرمایید: .«همزه» ساده گفته می‌ شود و صدا

مطلب را باز کنید
آموزش
ادمین

تلفظ حرف حاء

این حرف در فارسی به شکل «هاء» تلفّظ می‌ شود ولی تلفظش در زبان عرب با “هاء” متفاوت است. برای تلفّظ صحیح “حاء” کافی است

مطلب را باز کنید
آموزش
ادمین

تلفظ حرف واو

در ادای حرف «واو»، لب‌ ها بدون برخورد با دندانها به حالت غنچه در می‌ آید و این حرف از میان دو لب تلفّظ می‌شود. 

مطلب را باز کنید
آموزش
ادمین

انواع مد

تعریف مد و قصر: “مد” در لغت به معنای افزودن و زیادی است مثلاً کمیته ی امداد به خاطر کمک های مالی و معنوی اضافی

مطلب را باز کنید