مجموعه آثار – چاپ قرآن

چاپ و نشر قرآن کریم در اندازه های مختلف، متنوع و جذاب
در این زمینه، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، در نخستین دوره مسابقات بین المللی چاپ مصحف شریف، در ‌آبان ماه 1389 مؤسسه خیریه باقیات‌ الصالحات را به عنوان رتبه اول قرآن چاپی یک رنگ و دو رنگ برگزید و لوح تقدیر و تندیس جشنواره را اهدا نمود.