مسجد امام حسن عسکری (ع)

مسجد امام حسن عسکری(ع)
-فعال کردن مسجد امام حسن عسگری(ع) به عنوان مرکزی برای فعالیت‌های انقلابی، پس از تبعید امام در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، با دعوت از روحانیونی همچون محمدتقی فلسفی، ابوالقاسم خزعلی‌، محمد امامی کاشانی‌، علی اصغر مروارید و فضل‌الله محلاتی‌ برای ایراد سخنرانی.
-همچنین با برپایی جلسات مخفی با جمعی از روحانیون همچون مرتضی مطهری‌، سید محمد حسین بهشتی‌، محمدرضا مهدوی کنی‌، امامی کاشانی‌، علی اکبرهاشمی رفسنجانی، مروارید، مهدی شاه‌آبادی‌، حسن لاهوتی، سید عبدالمجید ایروانی‌، محلاتی‌ و محمد مفتح‌ در روزهای پنج‌شنبه، برای کمک به انقلاب، نشر اعلامیه و کمک به خانوادۀ زندانیان و تبعید شدگان تلاش می کرد. این گروه، بعدها، هستۀ اولیۀ جامعه روحانیت مبارز را شکل داد.