مجتمع آموزشی فرهنگی دخترانه غیر دولتی شهید سیّد حسن غیوری

مؤسسه آموزشی، فرهنگی حضرت آیت الله سیّد علی غیوری (ره)
یکی از مهم ترین فعالیت های مؤسسـه خیریه باقیات الصالحات، ورود به عرصه تعلیم و تربیت به عنوان مهم ترین ابزار رشد و شکوفایی نیروی انسانی است. که در این رابطه با تأسیـس و راه انـدازی مجتمـع های مختلف آموزشی در مناطق محروم کشور این مهم به وقوع پیوسته است.
مرکز آموزشی فرهنگی شهید سیّد حسن غیوری از جمله مراکزی می باشد که از سال ۱۳۷۳ تاکنون به این امر خیرخواهانه در مقاطع مختلف تحصیلی (پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه) کمر همت گمارده است.
لازم به ذکر است از بدو فعالیت، تعداد قابل توجهی از ظرفیت این مجتمع آموزشی فرهنگی به فرزندان حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام (ایتام ارجمند) اختصاص یافته است.
این مرکز آموزشی فرهنگی با ارایه خدمات آموزشی، فرهنگی، علمی، ورزشـی، رفاهی و با برگزاری کلاس های فوق برنامه، اردوهای فرهنگی، تفریحی و با دارا بودن سـرویس ایاب و ذهاب، تغذیه میان وعده و ناهار یکی از مدارس موفق در امر آموزش و پرروش در منطقه شهرری به شمار می آید.
در این مرکز آموزشی ایجاد خلاقیت و نوآوری در کنار سایر برنامه های آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.