مکتب علمی فرهنگی امدادی مکتب امام حسن عسکری (ع)

مجتمع علمی فرهنگی امدادی مکتب امام حسن عسکری (ع)
مؤسسه علمی فرهنگی مکتب امام حسن عسکری علیه السلام در فروردین ماه ۱۳۷۷ به دست عالم جلیل القدر حضرت آیت الله سید علی غیوری (ره) به منظور اهداف ذیل تاسیس گردید؛
ـ بسط فرهنگ غنی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم.
ـ کمک به محرومان و مستضعفان، ایجاد زمینه های تربیتی، فنی، حرفه ای و هنری و اشتغال پایدار.
ـ ایجاد کتابخانه، مدارس غیرانتفاعی در کلیه مقاطع تحصیلی و مراکز آموزشی عالی حوزوی.
ـ انجام مطالعات و تحقیقات علمی و فرهنگی، انتشار کتب و نشریات