بنیادهای خیریه

تأسیس بنیادهای خیریه از جمله:
بنیاد المهدی(عج) به منظور کمک به کشورهای آفریقایی
بنیاد خیریه حضرت خدیجه(س)، بنیادی علمی و مخصوص خواهران
بنیاد نور جهت کمک به فقرا
بنیاد هدایت و حمایت اسلامی جهت سرپرستی و کمک به دختران بی سرپرست
نماینده رهبری در انجمن اسلامی فارغ‌التحصیلان اروپا و آمریکا
تأسیس مؤسسه باقیات الصالحات در ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۷۰ه.ش و حضور در آن به عنوان نماینده رهبری و ریاست هیئت مدیره آن
مسئولیت امور مالی دانشگاه آزاد از سوی رهبری
راه یافتن به مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده‌ی مردم تهران در چهارمین دوره انتخابات مجلس،
تأسیس مجتمع آموزشی ، فرهنگی دخترانه شهید سیدحسن غیوری ویژه فرزندان حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام (ایتام ارجمند) در سال ۱۳۷۳ه.ش