تلفظ حرف “ذال”

حـروف (ذال)، (زا)، (ظـاء) و (ضـاد) در فـارسـى مـثـل هم تلفّظ مى شوند ولى در عربى با هم فرق دارند.
بـراى اداى حـرف “ذال” از سـر زبـان و سـر دنـدانـهاى پیشین بالا استفاده مى کنیم تا از حرف “زاء” مـتـمـایـز گـردد.
لازم بـه ذکر اسـت کـه حـرف ذال را باید بصورت نازک و کم حجم ادا کرد.
نکته: حرف “ذال” و “ثاء” هم مخرج هستند. بعضا توصیه می شود که برای تلفظ این دو حرف ، نوک زبان کمی از بین دندانهای بالا و پایین پیشین بیرون بیاید .در هردو مورد دقت شود که فشار نوک زبان بر دندانها زیاد نباشد!
تمرین:
اَذْهـَبَ ـ وَاذْکـُرُوا ـ حـِذْرَکـُمْ ـ اِذْقالَ ـ یُذْهِبْکُمْ ـ عُذْراً ـ ذَکِّرْهُمْ ـ ذَهَبُوا ـ مُذَبْذَبینَ ـ ذَّائِقُوا ـ ذ لِکُمْ ـ اَذ اعـُوا ـ تـُذِلُّ ـ ذِکـْر یـه ا ـ لِذِى الْقـُرْب ى ـ اَلَّذیـنَ ـ مَع اذیرَهُ ـ لِیُذیقَهُمْ ـ نُذُرِ ـ ذُلِّلَتْ ـ دُنُوبَنا ـ خُذُوهُ ـ ذُوقُوا ـ نُذُورَهُمْ ـ تُکَذِّبانِ ـ اَلذُّنُوبِ ـ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ـ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذیراً ـ لِیَذَّکَّرُوا
آیه زیر را با دقت تلاوت کنید:
مُّذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذَلِکَ… /آیه 143 سوره نساء
برگرفته از کانال حافظان وحی